Årsredovisningar

Varje år lämnar Kustbevakningen en årsredovisning till regeringen med en redogörelse för myndighetens verksamhet och hur anslagen har använts under det gångna året.

Nedan kan du ladda ner de senaste årsredovisningarna i pdf-format.