Budgetunderlag

Senast första mars varje år skickar Kustbevakningen in ett budgetunderlag till regeringen för de kommande tre åren. Budgetunderlaget omfattar en beräkning av myndighetens utgifter och förslag på hur dessa ska finansieras.