Strategiska mål 2026

Vi har satt upp fyra övergripande strategiska mål som ska nås till 2026. Perspektiv som varit viktiga när målen tagits fram har varit att skapa både en extern och intern målbild för myndigheten, det vill säga både vad Kustbevakningen ska leverera till samhället i stort och till sina anställda.

Kustbevakningen ska:

  • Ha rätt kompetens och materiel för att möta utmaningarna i maritim miljö

  • Arbeta tillsammans med andra där vår unika kompetens skapar mervärde för samhället

  • Vara redo att agera när det händer och vara där vi gör störst samhällsnytta

  • Vara en attraktiv arbetsplats