Foto: Valdemar Lindekrantz, Kustbevakningen

Uniform och gradbeteckningar

I Kustbevakningens föreskrifter om uniform och skyddsbeklädnad beskrivs bland annat vilken personal som är uniformspliktig, vilka gradbeteckningar som finns och hur de ser ut.

Kustbevakningstjänstemän ska bära uniform med tillhörande gradbeteckning vid tjänstgöring som innefattar myndighetsutövning inom sjöövervakning och annan kontroll- och tillsynsverksamhet, miljöräddningstjänst till sjöss, och flygtjänst.

Anställda i Kustbevakningen som inte har kustbevakningsutbildning har inte rätt att använda uniform och gradbeteckningar. Vissa befattningshavare på ledningsnivå har dock rätt att bära uniform och gradbeteckning oberoende av om de är kustbevakningstjänstemän eller inte.