Verksamhetsidé och vision

Verksamhetsidé

Kustbevakningens verksamhetsidé går ut på att värna miljö och säkerhet till sjöss genom att kombinera sjöövervakning, räddningstjänst och sjöinformation.

Vision

Kustbevakningens vision är att utveckla myndigheten till en maritim verksamhet i världsklass som inger förtroende såväl nationellt som internationellt.

I Kustbevakningen vill vi tillsammans utveckla och upprätthålla en mångsidig kompetens med förmåga att möta olika situationer.

Kustbevakningen ska bli den naturliga samverkansparten till sjöss som skapar trygghet.