Nyheter: Säkerhet till sjöss

Vattenskoteråkandet förväntas öka under sommaren

En stigande försäljning av vattenskotrar i kombination med att många hemestrar gör att Kustbevakningen väntar sig en intensiv sommar till sjöss med ett ökat vattenskoteråkande.

Övergripande information om vattenskoter

Här svarar vi på de oftast förekommande frågorna om vattenskoter, till exempel om vilka lagar som gäller, var man får köra och vad man som förare bör tänka på.

Inte värt rapportera brott mot farligt gods-regler

Efter en dom i Högsta domstolen väcks inte längre åtal för brott mot regelverket som styr hur du får transportera och förvara farligt gods inför och under sjöresa. Kustbevakningen har därför beslutat att inte rapportera dessa brott.

Ett år med Kustbevakningslagen

Sedan Kustbevakningslagen trädde ikraft den 1 april 2019 har vi sett flera positiva effekter i arbetet med att förebygga och bekämpa brottslighet med maritim koppling.

Gå till nyhetsarkivet