Nyheter: Säkerhet till sjöss

Nationell satsning på nykter sjöfart i februari

För att öka säkerheten till sjöss kommer Kustbevakningen utföra riktade nykterhetskontroller av yrkessjöfarten under februari. Samtliga kuststationer kommer att delta i pådraget.

Fartyg utanför Slite bogserat

Det fartyg som legat ost om Slite under onsdagen på grund av motorproblem fick under kvällen bogserhjälp till säker ankarplats av Kustbevakningens KBV 002.

Isrännor bryts i Söderhamns skärgård

Under helgen kommer Kustbevakningens fartyg KBV 181 att genomföra provtagning i Söderhamns skärgård, på uppdrag av Umeå marina forskningscentrum, UMF. Allmänheten som rör sig på isarna uppmanas till uppmärksamhet och försiktighet då öppet vatten och svaga isar kan förekomma längst berörda områden.

Kustbevakningen bryter is i samband med provtagningar

Under tisdagen den 16:e januari och fram till lördagen den 20:e januari kommer Kustbevakningen bryta isrännor i Bottenviken och Bottenhavet. Allmänheten som rör sig på isarna uppmanas till uppmärksamhet och försiktighet då öppet vatten och svaga isar kan förekomma längst berörda områden.

Gå till nyhetsarkivet