Nyheter: Säkerhet till sjöss

Kustbevakningen bryter isränna i Råneå

Under onsdagen den 6:e december kommer Kustbevakningens fartyg KBV 181 bryta en isränna i Gussöfjärden, Råneå. Allmänheten som rör sig på isarna uppmanas till uppmärksamhet och försiktighet då öppet vatten och svaga isar kan förekomma i rännan och i närheten av denna.

Sjöräddning mellan Gotska Sandön och fastlandet

Torsdag klockan 17.10 fick Kustbevakningens ledningscentral i Stockholm ett Mayday via VHF från en nödställd person i mindre båt mellan Gotska Sandön och fastlandet. Personen meddelade att han kunde vara kolmonoxidförgiftad. Sändningen bröts under samtalet.

Gå till nyhetsarkivet