Foto: Lieselotte Van Der Meijs

För dig på sjön

Vi på Kustbevakningen är måna om alla ska kunna vistas till sjöss på ett säkert sätt. För att minska antalet olyckor och skapa en trygg havsmiljö utför vi sjötrafikövervakning längs kusterna och i skärgårdarna.

Insatserna riktas främst mot sjöfylleri, fartöverträdelser, vårdslöshet i sjötrafik och lanternebrott. På sidorna till vänster kan du läsa om hur våra sjötrafikkontroller går till och vilka regler som gäller till sjöss.