Foto: Pontus Björkman Goltz

Bär flytväst

Att använda flytväst till sjöss är lika viktigt som att använda säkerhetsbälte i bilen. Flytvästen är en billig livförsäkring som väsentligt ökar chanserna till överlevnad om olyckan skulle vara framme.

Analyser av drunkningsolyckor genomförda av Transportstyrelsen och Svenska Livräddnings-sällskapet har visat att det i Sverige omkommer i genomsnitt cirka 30 personer per år i fritidsbåtsolyckor. Oftast inträffar olyckorna nära land och i lugnt väder. Fall över bord och kantring är de vanligaste orsakerna till olyckorna. Ungefär hälften av båtolyckorna sker i samband med fritidsfiske. Hälften av de omkomna är män över 50 år. Fler än hälften har druckit alkohol. Den akuta dödsorsaken är, praktiskt taget alltid, drunkning. Endast en av tio drunknade bär flytväst eller flytplagg. Många av dessa dödsolyckor hade kunnat undvikas med enkla medel. Läs mer om "Ett säkert båtliv" på Transportstyrelsens hemsida i länken till höger.