Foto: Valdemar Lindekrantz

Hastighetsövervakning

På öppet hav finns det inga hastighetsbegränsningar men båtförare ska alltid visa gott sjömanskap och anpassa hastigheten efter omständigheterna. Länsstyrelsen beslutar om fartbegränsade områden och hur de ska skyltas. Hastighetsbegränsningarna finns till för att öka säkerheten och värna medtrafikanter, miljön samt djurlivet.

Vid hastighetsövervakning till sjöss används framförallt laserhastighetsmätare. Kustbevakningen tillämpar Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hastighetsövervakning med laserhastighetsmätare.

Ordningsbot, rapport eller rapporteftergift

En hastighetsöverträdelse kan resultera i en ordningsbot, rapport eller rapporteftergift.

En ordningsbot utfärdas på plats av en kustbevakningstjänsteman. Bötesbeloppet beror på hastighetsöverträdelsen.

Upp till 5 knop över gällande hastighetsbegränsing 1 000 kronor
6-10 knop 1 500 kronor
11-15 knop 2 000 kronor
16-20 knop 2 500 kronor
21-25 knop 3 000 kronor

En rapport skrivs exempelvis om den misstänkte inte kan uppvisa ID, inte vill godkänna ordningsboten eller om hastighetsöverträdelsen överstiger 25 knop vilket i regel anses som vårdslöshet i sjötrafik. Rapporten leder till en brottsanmälan och hanteras av åklagare.

En rapporteftergift görs i de fall då en tillsägelse kan anses vara tillräcklig.