Foto: Valdemar Lindekrantz, Kustbevakningen

Kontakta oss

Du kan vända dig till Kustbevakningens ledningscentral dygnet runt för att tipsa om exempelvis olja i vattnet eller misstänkt sjöfylleri.

Tel: 0776-70 60 00 

Larma om sjöräddning

RING 112 och begär "Sjöräddning". Du blir då framkopplad till Sjöfartsverkets Sjö- och flygräddningscentral. Du kan också anropa SWEDEN RESCUE på VHF KANAL 16.

Var beredd att svara på frågor till exempel vem du är, kontaktnummer, vad larmet gäller, hur många personer som befinner sig i fara, var ni är och hur du har för avsikt att agera.