Foto: Valdemar Lindekrantz

Regler för att köra vattenskoter

Vattenskoter - som en fritidsbåt men ändå inte

Vattenskotrar jämställs sjörättsligt med andra typer av fritidsbåtar men med undantaget att du som förare måste ha fyllt 15 år. Kustbevakningen brukar när det handlar om barn eller unga på sjön, informera och upplysa om vad som gäller. Vid lagöverträdelser kontaktar vi föräldrarna.

En vattenskoterförare har samma ansvar som övriga sjötrafikanter att följa de sjövägsregler som finns och att känna till de lagar som gäller. Alla bestämmelser kring nykterhet, fartgränser, väjningsregler och uppträdande till sjöss gäller för såväl förare av vattenskoter som för förare av övriga båtar och fartyg.

Buskörning och vårdslöshet i sjötrafik

Under sommarmånaderna får vi många samtal om vattenskoterförare som upplevs störa eller uppvisar bristande omdöme. Kustbevakningen kan ingripa mot exempelvis överträdelser av hastighetsbestämmelser och vårdslöshet i sjötrafik. Vi arbetar förebyggande genom att synas i de områden vi vet att många trafikföreelser inträffar och pratar med både vattenskoter- och båtförare för att informera om vilka regler som gäller.

Tipsa vår ledningscentral

Vill du tipsa oss om vårdslöst beteende, misstänkt sjöfylleri eller andra sjötrafikbrott når du vår nationella ledningscentral dygnet runt på 0776-70 60 00.

Vattenskoterförordningen

Vattenskoterförordningen reglerar var du får köra vattenskoter: i allmänna farleder samt i områden där länsstyrelserna beslutat. Sjölagen och sjötrafikförordningen reglerar hur du får köra rent generellt. Eftersom vattenskoterförordningen strider mot EU-rättens krav på fri rörlighet har Kustbevakningen i samråd med Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten beslutat att tills vidare inte rapportera vattenskoterförare för brott mot vattenskoterförordningen. Fortfarande gäller samma lagar och regler som för båttrafik i allmänhet.

Obligatoriskt förarbevis sommaren 2022

Regeringen planerar att införa ett förarbevis för att få framföra vattenskoter. Kravet på förarbevis föreslås träda ikraft den 1 maj 2022. Att ha god kunskap om sjön och de regler som gäller ser Kustbevakningen som en viktig förutsättning för en hög sjösäkerhet.