Foto: Kustbevakningen

Vattenskotersäkerhet

Kunskap är grunden för hög sjösäkerhet

Att ha god kunskap om den vattenskoter man framför är en viktig förutsättning för hög sjösäkerhet. Vattenskotrar accelererar mycket snabbt och kan framföras i höga hastigheter. Detta ställer stora krav på föraren att vara medveten om både sina och vattenskoterns begränsningar. 

Tips till dig som kör vattenskoter

  • Välj din färdväg med omsorg.
  • Anpassa farten efter din förmåga.
  • Undvik platser där människor badar.
  • Tänk på att inte störa djurlivet.
  • Bär alltid flytväst.
  • Tänk på att ett lekbetonat körande kan skapa osäkerhet bland andra sjötrafikanter.

Vattenskoterutbildning i Kustbevakningen

För att få köra vattenskoter i Kustbevakningen krävs en obligatorisk vattenskoterutbildning som varvar teori med praktik. I utbildningen lär man sig bland annat att manövrera och hantera vattenskotern vid höga hastigheter och i öppet hav. Det krävs sedan regelbunden övning för att hålla kunskaperna färska.