Foto: Kustbevakningen

Tullkontroll

Kustbevakningen utför varukontroll till sjöss och arbetar tillsammans med tull, polis och åklagare för att bekämpa brott och förhindra smuggling.

Insatser mot smuggling av narkotika och storskalig smuggling av alkohol och tobak är prioriterade av regering och riksdag. Kustbevakningen har en viktig roll i det internationella samarbetet mot organiserad brottslighet och dit räknas den storskaliga smugglingen.