Kontroll av farligt gods. Foto: KBV 950

Året i siffror för farligt gods-enheten KBV 950

Över 5000 kontroller, 400 förbud och 354 700 kr i utfärdade böter – det är fjolårets facit för den bilburna enheten KBV 950 som patrullerar hamnarna längs den skånska kusten.

En del av Kustbevakningens arbete för ökad sjösäkerhet är att kontrollera farligt gods-transporter, lastsäkring och nykterhet i svenska hamnar.

– Syftet är att minska risken för att människor eller miljö kommer till skada. Börjar det gunga till sjöss och lasten inte är säkrad riskerar fartygets stabilitet att försämras. I värsta fall kan en lastbil välta och skapa en dominoeffekt som kan leda till förödande konsekvenser, säger Arvid Tedvik, en av två farligt gods inspektörer som arbetar på enheten KBV 950, stationerad i Malmö. 

Specialinriktade enheter för ökad sjösäkerhet

Kustbevakningen har fyra specialiserade enheter som fokuserar på att kontrollera främst utgående trafik i svenska hamnar. Varje enhet består i grunden av två kustbevakningstjänstemän med specialutbildning inom lastsäkring och farligt gods.

– Tillsammans med mina kollegor täcker vi in hela Skånes trafikintensiva kust vars hamnar står för drygt hälften av Sveriges totala godsflöde på lastbil och containers, säger Arvid Tedvik.

Gott samarbete med Polisen

En stor fördel med att arbeta i de skånska hamnarna är enligt Arvid Tedvik att Polisen ofta finns i närheten.

– I vårt arbete händer det att vi stöter på misstänkt stöldgods med trafik som ska lämna landet eller så upptäcker vi brister i lastsäkring på inkommande trafik. I dessa fall saknar vi befogenheter att stoppa transporten. Lyckligtvis har vi ett gott samarbete med Polisen som många gånger hinner fram och kan ta över ärendet.

Siffror för KBV 950 under 2017

Farligt gods: 520 kontroller varav 81 förbud
Lastsäkring: 4719 kontroller varav 324 förbud

Totalt utfärdades böter för 354 700 kronor.
Under fjolåret genomförde KBV 950 även 550 nykterhetskontroller, 538 tullkontroller och 348 gränskontroller.

Farligt gods

Kustbevakningen har tillsynsansvar för farligt gods i hamnars landområden oavsett transportslag. Detta innebär kontroll av såväl lastbärare som transportmedel som ska vidare ut på väg, järnväg eller till sjöss. Kustbevakningen har befogenhet att meddela föreläggande och förbud som behövs, men också att hindra fortsatt transport från hamn om det är nödvändigt.

Lastsäkring

För bristande lastsäkring av vanligt gods tillåts inte lastning och vidare transport till sjöss, förrän bristerna har åtgärdats. Bristande förstängning av gods och dåligt lastsäkrat gods är vanligaste anledningarna till att lastbärare stoppas. Kustbevakningen har cirka 200 behöriga lastsäkringsinspektörer.