Foto: Valdemar Lindekrantz

Befälhavare gripen i Öresund misstänkt för grovt sjöfylleri

I natt greps en befälhavare ombord ett mindre handelsfartyg utanför Helsingborg misstänkt för grovt sjöfylleri.

Misstankarna om sjöfylleri kom via Sjöfartsverket som vid upprepade tillfällen sökt kontakt med fartyget utan framgång. Fartyget bröt mot trafiksepareringen och var på väg rakt mot land.

Till slut lyckades Sjöfartsverkets Sjö- och flygräddningscentral (JRCC) få kontakt med fartyget som girade med några få minuter tillgodo. En lots togs ombord för säker navigering till Landskrona på begäran av Kustbevakningen.  Eftersom befälhavaren misstänktes vara berusad utfördes även en nykterhetskontroll av Kustbevakningen.

– Befälhavaren blåste positivt och greps därför på plats. Tack vare Sjöfartsverkets rådiga agerande kunde en allvarlig olycka förhindras, säger Christian Carlsson, vakthavande befäl på Kustbevakningens ledningscentral.

Efter förhör och ytterligare provtagning har åklagare beslutat om att anhålla befälhavaren misstänkt för grovt sjöfylleri.