Bogsering under svåra väderförhållanden i Gävlebukten

Ett fiskefartyg tappade i går kväll manöverförmågan i Gävlebukten och drev mot grund. KBV 202 har i svåra väderförhållanden kopplat fiskefartyget och går nu mot hamn.

Befälhavaren på fiskefartyget kontaktade i går kväll Sjöfartsverkets Sjö- och flygräddningscentral (JRCC) och meddelade att trålvajern fastnat i propellern och att man förlorat manöverförmågan. Fartyget drev med 1-2 knops fart mot ett grundområde.

En bogserbåt gick ut för att försöka koppla fiskefartyget men fick efter ett par timmar avbryta färden på grund av sjöhävningen och nedisning.

Kustbevakningens kombinationsfartyg KBV 202 var framme vid fiskefartyget 02.00 på söndagsmorgonen och lyckades koppla fiskefartyget. Fiskefartyget var då cirka 3,5 sjömil från grundområden.

- Det rådde väldigt svåra väderförhållanden som verkligen satte besättningen på prov, men de lyckades reda ut situationen och bogserar nu fiskefartyget mot hamn, säger Lars-Erik Langman, operativ beredskapshavare på Kustbevakningen.

KBV 202 beräknas nå hamn med haveristen i eftermiddag.