KBV 002 bogserar fartyget till säker ankringsplats. Foto: Kustbevakningen

Fartyg utanför Slite bogserat

Det fartyg som legat ost om Slite under onsdagen på grund av motorproblem fick under kvällen bogserhjälp till säker ankarplats av Kustbevakningens KBV 002.

Fartyget hade tidigare försökt att ankra men har draggat.

- Det blåste mellan 18-20 sekundmeter och var grov sjö, berättar befälhavare Claes Jacobsson.

Under torsdagen är vinden avtagande och fartyget har lä. Enligt uppgift kommer tekniker att undersöka motorproblemet under dagen.