Kontroll av lastsäkring och nykterhet
Arkivbild.
Foto: Valdemar Lindekrantz

Fler rattfylleriärenden i Stockholms hamnar

Under årets två första månader har Kustbevakningens rattfylleriärenden i Stockholms län ökat kraftigt jämfört med samma period i fjol. En lastbilschaufför dömdes i februari till en månads fängelse efter att gripits med 1,5 promille alkohol i blodet.

Kustbevakningen ansvarar för att kontrollera lastsäkring och farligt gods på de lastbilstransporter som lämnar landet sjövägen. I samband med dessa kontroller görs även nykterhetskontroller på in- och utgående trafik.

Förra året rapporterades sammanlagt åtta fall av rattfylleri under januari och februari av Kustbevakningen i Stockholms län. I år har antalet ökat till 25 fall under motsvarande period.

I flera av ärendena har föraren haft så pass mycket alkohol i blodet att man gjort sig skyldig till grovt rattfylleri. I februari dömdes en lastbilschaufför till en månads fängelse efter att ha gripits med 1,5 promille alkohol i blodet i Värtahamnen.

Enligt Ulrica Carlson, enhetschef på Kustbevakningens brottsenhet, har ökningen delvis att göra med att Kustbevakningen gjort fler kontroller än motsvarande period ifjol.

– Under 2016 lade vi ner stora resurser på att bistå Polismyndigheten med gränskontroller inom ramen för operation Alma. I år har vi kunnat satsa på en ökad närvaro i Stockholms hamnar med ett fördubblat antal nykterhetskontroller som resultat, säger Ulrica Carlson.

Under januari och februari gjordes 3127 sållningsprov i Stockholms län. Av dessa visade sig nästan en procent ha minst 0,2 promille alkohol i blodet.

– Det är en kraftig ökning jämfört med ifjol. Vi kan i dagsläget inte ange den exakta orsaken till ökningen, men vi ser allvarligt på situationen och tar den i beaktning när vi planerar vår verksamhet, säger Ulrica Carlson. Vi kommer även ta en fördjupad dialog med våra samverkande myndigheter Polisen och Tullverket som också bedriver kontroll i hamnarna.

– Vi tar problemet på allvar eftersom konsekvenserna vid en olycka kan bli förödande. Därför kommer vi också fortsätta med våra kontroller av såväl nykterhet som lastsäkring och farligt gods. Vi vet att våra kontroller och närvaro i hamnarna både förhindrar och förebygger brott, säger Ulrica Carlson.

Så här genomförs en nykterhetskontroll:
I samband med lastsäkrings- och farligt godskontroller i hamnar genomför Kustbevakningen nykterhetskontroll på föraren. Kustbevakningen har även befogenheter att kontrollera nykterhet på in- och utgående trafik i hamnar.

Vid en nykterhetskontroll ber man fordonets förare att blåsa i ett sållningsinstrument som mäter andelen alkohol i utandningsluften. Detta inledande prov ger utslag när alkoholhalten i utandningsluften överstiger den lagliga gränsen, 0,1 mg alkohol per utandad liter luft och 0,2 promille i blodet. Ett positivt sållningsprov leder i sin tur till ett bevisprov vars säkra siffror kan användas för att bedöma brottets svårighet och eventuella straffpåföljd.

Statistik över rattfylleriärenden:

Stockholms län
Antal sållningsprov:
3127 (januari-februari 2017)
1616 (januari-februari 2016)

Antal rapporterade rattfylleriärenden:
25 (januari-februari 2017)
8 (januari-februari 2016)

Övriga landet
Antal sållningsprov:
2836 (januari-februari 2017)
1134 (januari-februari 2016)

Antal rapporterade rattfylleriärenden:
4 (januari-februari 2017)
1 (januari-februari 2016)