Gemensam kraftsamling för att rädda liv på sjön

Glädje är att vara ute på sjön i egen båt, men tyvärr kan lycka snabbt förvandlas till olycka. Nu kraftsamlas det för att fler ska överleva på sjön och att fler ska känna till olycksriskerna. Transportstyrelsen kommer tillsammans med medlemmarna i Sjösäkerhetsrådet (där Kustbevakningen ingår) att genomföra två parallella kampanjer: (o)lycka på sjön och Ta hand om dig på sjön.

Syftet med kampanjen (o)lycka på sjön är att få ner antalet omkomna på sjön. Målgruppen är främst äldre män och deras anhöriga.

Kampanjen Ta hand om dig på sjön är av mer informativ karaktär och visar de farligaste olyckstillfällena på sjön. Målgruppen är alla som vistas på sjön.

Undvik allvarliga olyckor

Många allvarliga olyckor till sjöss skulle kunnat undvikas med enkla medel. Flytväst är nummer ett. Mobiltelefon i skyddat fodral är en annan billig livförsäkring. Den som är utanför mobilområde bör skaffa sig en nödsändare. Att lägga till med försiktighet är en självklarhet. Och alkohol bör drickas med eftertanke.

Många typer av flytväst

Samtliga ombord ska ha en flytväst i passande storlek. Om flytvästen är för stor riskerar bäraren att glida ur den när hen fallit i vattnet. Var noga med att flytvästen du använder är CE-märkt. Flytvästar för fritidsbruk är indelade i tre kategorier

  • 50 Newton
  • 100 Newton
  • 150 Newton.

Siffran är ett mått på flytkraften

Valet av flytväst är beroende av ett antal faktorer som typ av farvatten, verksamhet, ålder med mera. Räddningsvästen är den väst som ger störst lyftkraft. Den finns i både 100N och 150N. Gemensamt för dessa är att de har stor flytkraft kombinerat med en ordentlig krage som håller upp huvudet. Barn och vuxna som inte kan simma ska använda räddningsväst.

Uppblåsbara flytvästar kräver särskild uppmärksamhet för att vara tillförlitliga. Flytvästen ska kontrolleras regelbundet för att se till att den fungerar. Det är viktigt att titta på och kontrollera att automatuppblåsningen är i ordning. Uppblåsbara flytvästar ska bara användas av simkunniga personer.

Flytjackor ser mer ut som vanliga jackor. De är lätta att ha på sig i och är ofta bra i Sverige med ett litet kyligare klimat. Men soliga sommardagar kan de bli för varma.  

Flytoveraller både värmer och ger flytkraft.

Men allra bäst är det förstås att undvika att hamna i vattnet. I ruffade segelbåtar med fästen för säkerhetslina bör man använda en säkerhetssele eller flytväst med fäste för säkerhetslina.

Skydda mobilen

Att ha mobiltelefonen om halsen i ett vattentätt fodral har räddat många. Telefonen fungerar genom fodralet. Den som hamnat i vattnet och inte kan komma upp kan ringa nödsamtal och få hjälp. Den som vet att man kommer att vara på sjön utanför täckningsområdena bör skaffa en nödsändare. Det räcker med en knapptryckning så får räddningstjänsten en signal om nöd och en exakt position för den nödställda. 

Lägg till med försiktighet

Många olyckor sker vid tilläggningar. Den som hoppar i land tar risken att skada fötter och ben. Grova skor, låg fart och att välja en brygga eller strandkant som är på ungefär samma nivå som båtens för minskar riskerna.

Ta det lugnt med alkoholen

Alkohol till sjöss kan innebära livsfara. Och inte alls bara när båten är i rörelse. Den som faller överbord berusad från en förtöjd båt kan få svårt att ta sig upp eller till och med ta fel på vad som är botten och vattenyta. Att använda alkohol med klokhet och eftertanke är därför ett sätt att öka säkerheten och minska olycksrisken.