Isränna Foto: Kustbevakningen

Isränna bryts i Örefjärden
2 mars

Allmänheten i området uppmanas till försiktighet och uppmärksamhet när Kustbevakningen under torsdagen bryter en isränna i samband med maritim forskning.

Idag den andra mars kommer Kustbevakningens fartyg KBV 181 att segla in i Örefjärden på uppdrag av Umeå Marina Forskningscentrum för att genomföra provtagning.  Allmänheten som rör sig på isarna uppmanas till uppmärksamhet och försiktighet då öppet vatten och svaga isar kan förekomma i rännan och i närheten av denna.

Kustbevakningen bistår Umeå Marina Forskningscentrum regelbundet med att ta vattenprover vid specifika mätpunkter. Det görs cirka tio provtagningsresor om året och provtagningen måste alltid ske från samma mätpunkt.