Foto: Kustbevakningen

Isrännor bryts i Söderhamns skärgård

Under helgen kommer Kustbevakningens fartyg KBV 181 att genomföra provtagning i Söderhamns skärgård, på uppdrag av Umeå marina forskningscentrum, UMF. Allmänheten som rör sig på isarna uppmanas till uppmärksamhet och försiktighet då öppet vatten och svaga isar kan förekomma längst berörda områden.

Provtagningen kommer att ske i området runt Storskäret. I samband med detta kommer isrännor och/eller försvagad is förekomma.

Provtagningar har skett på flera platser under veckan. Uppdraget avslutas för den här gången under helgen.

Kustbevakningens fartyg KBV 181 används regelbundet är som fartyg  för marinvetenskaplig forskning. Det är UMF, Umeå marina forskningscentrum, som använder KBV 181 i sin verksamhet. UMF genomför proverna och i samband med genomförandet bildas isrännor och/eller sprickbildning vid provtagningsområdena.