Isbrytning Foto: Kustbevakningen

Kustbevakningen bryter is i samband med provtagningar

Under tisdagen den 16:e januari och fram till lördagen den 20:e januari kommer Kustbevakningen bryta isrännor i Bottenviken och Bottenhavet. Allmänheten som rör sig på isarna uppmanas till uppmärksamhet och försiktighet då öppet vatten och svaga isar kan förekomma längst berörda områden.

Berörda områden är Gussöfjärden, Råneå. Örefjärden, Norrbyn, Gaviks/Edsätterfjärden och Åvikebukten, i den omfattning det förekommer is. 

Kustbevakningens fartyg KBV 181 används regelbundet är som fartyg  för marinvetenskaplig forskning. Det är UMF, Umeå marina forskningscentrum, som använder KBV 181 i sin verksamhet. UMF genomför proverna och i samband med genomförandet bildas isrännor och/eller sprickbildning vid provtagningsområdena.

Allmänheten uppmanas till försiktighet   

Provtagningarna utförs under vecka tre (16-20 januari) och allmänheten som rör sig på isarna uppmanas därför till extra uppmärksamhet och försiktighet då öppet vatten och svaga isar kan förekomma vid berörda områden.