Foto: Kustbevakningen

Kustbevakningen bryter is i samband med provtagningar

Under måndagen och tisdagen 19/2-20/2 bryter Kustbevakningens fartyg KBV 181 en isränna i Örefjärden och Gaviksfjärden, Västernorrlands län.

Allmänheten som rör sig på isarna uppmanas till uppmärksamhet och försiktighet då öppet vatten och svaga isar kan förekomma i rännan och i närheten av denna.

Anledningen till isbrytningen är att på uppdrag av Umeå marina forskningscentrum ta sig till provtagningsstationer för att genomföra provtagningar. I samband med detta kommer en isränna brytas till provtagningsområdet.

Kustbevakningens fartyg KBV 181 används regelbundet är för marinvetenskaplig forskning. Det är UMF, Umeå marina forskningscentrum, som använder KBV 181 i sin verksamhet. UMF genomför proverna och vintertid bildas isrännor och/eller sprickbildning vid provtagningsområdena i samband med genomförandet.