Isbrytning Foto: Kustbevakningen

Kustbevakningen bryter isränna i Råneå

Under onsdagen den 6:e december kommer Kustbevakningens fartyg KBV 181 bryta en isränna i Gussöfjärden, Råneå. Allmänheten som rör sig på isarna uppmanas till uppmärksamhet och försiktighet då öppet vatten och svaga isar kan förekomma i rännan och i närheten av denna.

Imorgon onsdag, den 6:e december, kommer Kustbevakningens fartyg KBV 181 att segla in i Gussöfjärden på uppdrag av Umeå Marina Forskningscentrum för att genomföra provtagning. Alla som rör sig på isarna uppmanas till uppmärksamhet och försiktighet då öppet vatten och svaga isar kan förekomma i rännan och i närheten av denna.

Kustbevakningen bistår regelbundet Umeå Marina Forskningscentrum med att ta vattenprover vid specifika mätpunkter. Det görs cirka tio provtagningsresor om året och provtagningen måste alltid ske från samma mätpunkt.