Foto: Håkan Lindgren

Positiva möten till sjöss

För fjärde året i rad genomförde Kustbevakningen en nationell sjösäkerhetsvecka. I år var fokus det goda mötet, med målet att träffa och föra dialog med medborgarna.

 

Befälhavare Stefan Borell, på KBV 307 som tillhör kuststationen i Strömstad, tycker att veckan bjudit på positiva möten.

– De flesta tycker om att vi har kontroller, i vissa fall även de som på något sett blivit rapporterade. Vi hade som huvudinriktning att i samband med kontroller informera om regler och om att visa hänsyn till sjöss, säger Stefan Borell.

 Ambitionen med satsningen är att komma nära medborgarna och informera om sjötrafiksregler och sjösäkerhet, något som ligger i linje med Kustbevakningen löpande arbetsuppgifter. Stefan Borell menar att sommarsäsongen ofta handlar just om sjötrafik för patrullerna runt Strömstad.

– Vi jobbade i helgen från en ribbåt och kommer då mycket nära båtfolket och får kontakt. Många kommer fram och tar kontakt och vill prata med oss.

 Ökad trygghet

Under sjösäkerhetsveckan ligger tyngdpunkten på sjösäkerhet för att öka människors kunskap om sjötrafiksregler. Det är viktigt att allmänheten kan känna trygghet i att Kustbevakningen frekvent utför fart- och nykterhetskontroller samt ingriper när personer uppvisar dåligt sjömanskap. Sabina Hansson är sjötrafikhandläggare på Kustbevakningen i Göteborg och betonar att satsningen under veckan handlar om en dialog mellan sjöfolket och Kustbevakningen.

– Är vi synliga och har vi goda samtal med dem som befinner sig till sjöss om sjösäkerhet, som att kolla vädret, ta med sjökort, ha flytväst, mobil och att hålla sig inom lagens ramar kan vi också öka förståelsen för vårt arbete inom sjösäkerhetsområdet, säger Sabina Hansson.

Tidigare år har sjösäkerhetsveckan genomförts vecka 29, som traditionellt sett är en sommarvecka då många är lediga och vistas ute i skärgården. I år genomfördes satsningen redan vecka 27 och vi kan notera att något färre kontroller gjordes under årets vecka, 688 kontroller jämför med 1010 kontroller i fjol.  

– De flesta som träffar oss gör det under sommaren men vår verksamhet löper året om och innehåller så mycket mer än sjötrafikkontroller. Vår huvuduppgift går ut på att värna havsmiljön och säkerställa en levande kust för både oss och kommande generationer, säger Sabina Hansson.

 

År

Antal kontroller

Fartöverträdelser

Sjöfylleri

2016

1010

55

17

2017

688

26

12