Foto: Kustbevakningen

Säker sjöfart

I februari genomfördes en satsning på nykterhetskontroller av sjöfarten. Resultatet: av över hundra utandningsprov resulterade endast två i misstanke om sjöfylleri. Totalt kontrollerades besättningsmedlemmar på 45 större fartyg i hamnar runt Sveriges kust.

Resultatet med endast två rapporterade fall är mycket positivt, och tyder på en säker sjöfart ur detta perspektiv. Att alkohol ändå förekommer, och kan leda till olyckor med skador på liv och miljö som följd, innebär att behovet finns av fortsatta kontroller och information om reglerna. 

Syftet med Kustbevakningens kontroller är att minska och minimera risken för sjöfylleri och olyckor som kan uppstå till följd av detta. Slumpmässiga nykterhetskontroller genomförs främst i samband med att fartyg anlöper eller avgår från svensk hamn. Alkoholutandningsprov ute till havs sker i princip aldrig slumpmässigt utan endast vid misstanke om brott.

Satsningen har genomförts under februari vid sidan av annan verksamhet.

Nykterhetskontroller på större fartyg utför vi även i vanliga fall. Nytt i sammanhanget är att kontrollerna utförs på ett sammanhållet sätt under en begränsad tid för att få en preventiv effekt. I normalfallet sker nykterhetskontroller på större fartyg i samband med gräns- och tullkontroller, eller på förekommen anledning i samband med en incident.

De större fartyg, som varit föremål för den här satsningen, omfattas av samma lagstiftning när det gäller nykterhet som all annan sjötrafik, där båten eller fartyget är över 10 meter eller kan framföras över 15 knop. Den som blåser rött, det vill säga får ett resultat över 0,2 promille, misstänks för sjöfylleri. Kustbevakningen inleder då förundersökning och tar ytterligare prover för att få ett exakt resultat.

  • Totalt kontrollerades 107 personer
  • Kontrollerna genomfördes på 45 fartyg
  • Två brott av normalgraden upptäcktes, det vill säga 0,2‒1,0 promille
  • Kontrollerna är fördelade på 13 län runt om i landet

Samverkan har skett med Polismyndigheten och Sjöfartsverket.

Län Antal kontrollerade
fartyg
  Antal
utandningskontroller
Blekinge 5   6
Gotland 2   5
Gävleborg 3   3
Halland 7   17
Kalmar 1   2
Skåne 5   15
Stockholm 1   2
Södermanland 1   2
Värmland 1   6
Västernorrland 3   4
Västmanland 1   2
Västra Götaland 13   39
Östergötland 2   4
Totalt 45   107

Två rapporter om misstänkt sjöfylleri av normalgraden

Gävleborg             1
Västra Götaland    1