Foto: Valdemar Lindekrantz

Vi uppmärksammar internationella flytvästdagen

Kustbevakningen är tillsammans med flera andra myndigheter och organisationer en del av den internationella flytvästdagen som äger rum imorgon den 19 maj. Flytvästdagen är den dag då vi tillsammans uppmärksammar nyttan av att använda flytväst på sjön.

Flytväst för alla
Flytvästen är en billig livförsäkring. Undersökningar av Transportstyrelsen och Svenska Livräddningssällskapet visar att nästan hälften av de som drunknat i samband med att de fallit överbord skulle ha klarat sig om de använt flytväst. Om de dessutom haft möjlighet att larma, exempelvis med en mobiltelefon i vattentätt fodral, skulle fler än hälften kunna ha klarat sig.

Det är inte bara i fritidsbåtar flytvästen är bra. Vid fiske från stränder och klippor ger flytvästen också en bra trygghet. Små barn som leker i och vid vatten kan använda räddningsväst som en extra säkerhet, givetvis i kombination med ständig tillsyn.
När du köper flytväst, tänk efter hur den ska användas och vem som ska ha den på sig. Ta hänsyn till simkunnighet och vattenvana. Köp bara flytvästar som är CE-märkta, oavsett modell.

Över 260 flytvästdepåer i Sverige
Det går också att få låna en flytväst från någon av de fler än 260 flytvästdepåer som Svenska Livräddningssällskapet har varit med att starta i Sverige.

Avsikten med depåerna är att skapa möjligheter för allmänheten att gratis eller till ringa kostnad få använda en riktig räddningsväst under kortare tid för att därefter köpa egna västar. Utlåning kan också ske vid tillfälliga behov till exempel besökare på orten, sportfisketävlingar, simskolor, skolutflykter, seglarläger och andra friluftsaktiviteter.
Länk till karta över samtliga flytvästdepåer.

Fakta
I Sverige omkommer i genomsnitt cirka 30 personer per år i fritidsbåtsolyckor. Oftast inträffar olyckorna nära land och i lugnt väder. Fall över bord och kantring är de vanligaste orsakerna till olyckorna. Ungefär hälften av båtolyckorna sker i samband med fritidsfiske. Hälften av de omkomna är män över 50 år. Fler än hälften har druckit alkohol. Den akuta dödsorsaken är, praktiskt taget alltid, drunkning. Endast en av tio drunknade bär flytväst eller flytplagg. Många av dessa dödsolyckor hade kunnat undvikas med enkla medel.