Sjöräddningsövning med vattenskoter. Foto: Kustbevakningen

Sjöräddning

Kustbevakningen har hög beredskap för sjöräddning för att kunna rädda människoliv till sjöss. Därför är Kustbevakningens fartyg utrustade för sjöräddning i enlighet med IMO:s konvention Säkerhet för människoliv till sjöss, SOLAS.

Övning och utbildning

Kustbevakningens fartyg och flygplan deltar i sjö- och flygräddningsövningar som leds av Sjö- och flygräddningscentralen, JRCC. Kustbevakningen finns också representerad i olika samarbetsforum som har inrättats av dessa myndigheter.

Besättningarna på fartygen genomgår Sjöfartsverkets grundkurs i sjöräddning (SAR-G). Befälhavaren genomgår också, allt eftersom utbildningsplatser ställs till förfogande, Sjöfartsverkets utbildning för OSC (On Scene Co-ordinator). Kustbevakningsflyget är utbildade att koordinera flygande enheter i samband med räddningsinsatser ACO (Air Craft Co-ordinator).