Foto: Kustbevakningen

Sjötrafikövervakning

För att se till att sjötrafikbestämmelser följs och att motverka sjöfylleri och vårdslöshet i sjötrafik utför Kustbevakningen sjötrafikövervakning. I takt med en intensivare trafik av yrkesfartyg och fritidsbåtar krävs starkare och tätare insatser.

I sjötrafikövervakning ingår bland annat att kontrollera:

  • att gällande fartbegränsningar inte överträds
  • att gott sjömanskap iakttas
  • att sjötrafikreglerna följs
  • nykterheten ombord
  • att avlysta vattenområden inte överträds

För att minska antalet olyckor och skapa en trygg miljö för alla som är till sjöss skärps under sommarmånaderna, då fartygstrafiken är som livligast, övervakningen längs kusterna och i skärgårdarna. Insatserna riktas främst mot sjöfylleri, fartöverträdelser, vårdslöshet och lanternebrott. Utöver att kontrollera nykterhet och att se till att sjötrafikregler följs ser Kustbevakningen också till att bestämmelserna om avlysta vattenområden respekteras.