Bötesbelopp

Brott mot sjötrafikförordningen

För brott mot sjötrafikförordningen gäller följande bötesbelopp:

Hastighetsöverträdelse upp till 5 knop 1 000 kronor
6-10 knop 1 500 kronor
11-15 knop 2 000 kronor
16-20 knop 2 500 kronor
21-25 knop 3 000 kronor
Brott mot sjövägsreglerna om lanternor, signal
eller trafikseparering
1 200 kronor
Att ankra där det är förbjudet 1 000 kronor
Att utnyttja otillåtet område för vattensporter 1 000 kronor
Otillåten förtöjning vid fyr, sjömärke eller liknande 1 000 kronor

Sjöfylleri

Straffbestämmelser för sjöfylleri och grovt sjöfylleri hittar du i Sjölagen (1994:1009) i 20 kapitlet.