Krav för ansökan

För att komma in på Kustbevakningens grundutbildning måste du ha:

  • Grundläggande behörighet för högskolestudier.
  • Fartygsbefälskurs klass VII och/eller Maskinbefälskurs klass VII (eller högre nautisk eller maskinbefälsutbildning)
  • Svenskt medborgarskap
  • B-körkort utan trafikvillkor automatväxel
  • Godkänt läkarintyg för sjöfolk i obegränsad fart, grupp 1 däck-säkerhetsbesättning (TSFS 2011:117)

Vi ställer höga krav på personlig lämplighet med en förmåga att hantera myndighetsutövning. Du har en personlig mognad och handlingskraft tillsammans med ett gott omdöme och en god samarbetsförmåga. Du är trygg i dig själv och har förmåga att anpassa ditt agerande till rådande situation, du är engagerad och har en god kommunikativ förmåga.

Vi förutsätter att du har en god datorvana samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska.

Du som blir uttagen till intervju ska vid intervjutillfället uppvisa godkända handlingar (intyg/betyg/kursbevis) som bekräftar att du uppfyller samtliga antagningskrav.

Meriter

Det är meriterande om du har viss sjövana med ett uttalat intresse för att verka inom en maritim miljö i alla väder.

I antagningsprocessen ingår det en intervju samt ett testförfarande som bland annat innehåller fysiska tester, personlighetsanalys, drogtest samt säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen.

Fartygsbefälskurs klass VII och Maskinbefälskurs klass VII kan du läsa på sjöbefälsskolorna i Kalmar eller Göteborg. Utbildningarna är på 40 högskolepoäng vardera. Läser du båda kurserna kan du tillgodoräkna dig ett antal poäng, vilket innebär att du hinner läsa båda på ett läsår. Du hittar länkar till samtliga sjöbefälsskolor i högerkolumnen.