20 taggade aspiranter uttagna

I början av juni blev Kustbevakningen klar med rekryteringen av 20 nya aspiranter som påbörjar sin utbildning i mitten av augusti i Karlskrona.

I uttagningen har Kustbevakningens HR-enhet arbetat tillsammans med ett par av Kustbevakningens kuststationschefer och fackföreningen Tullkust, för att välja ut nya medarbetare till myndigheten.

– Vi har fått många bra sökande och nu har vi 20 personer som är mycket taggade på att börja i Kustbevakningen och påbörja sin utbildning, säger Erik Danielsson på HR-enheten.

– Vi som har arbetat med uttagningen är mycket nöjda med resultatet och tror att vi kommer att få in bra medarbetare till Kustbevakningen.

I rekryteringsprocessen ingår förutom intervju också en hel del fysiska tester: löpning, simning, manövreringsprov (att köra båt) samt en psykologisk bedömning som Rekryteringsmyndigheten håller i. Antalet sökande var något färre än vid tidigare rekryteringar, men andelen kvinnor som sökt har ökat något. Av de 20 uttagna aspiranterna är fem kvinnor och det ligger fint i linje med Kustbevakningens mål att öka antalet kvinnliga anställda inom kärnverksamheten till minst 25 procent kvinnor fram till 2025. I dag är andelen kvinnor 18 procent i kärnverksamheten. Kustbevakningen har de senaste åren tagit fram en strategi och åtgärdsplan för att öka antalet kvinnor i myndigheten, särskilt inom kärnverksamheten. Ett arbete som fortsätter även under kommande år.