Nyheter: Utbildning & jobb

Kustbevakningens nyheter hittar du under den huvudingång på webbplatsen där den hör hemma. Nedan finner du nyheter som sorteras in under området Utbildning och jobb.

Spännande höst väntar aspiranterna

Utbildningslokalerna i Karlskrona bubblar av aktivitet när två aspirantklasser gör sig redo för att möta nya utmaningar inför ett yrkesliv som kustbevakare.

20 taggade aspiranter uttagna

I början av juni blev Kustbevakningen klar med rekryteringen av 20 nya aspiranter som påbörjar sin utbildning i mitten av augusti i Karlskrona.

Elva nya Kustuppsyningsmän utnämnda

Vid årsskiftet utnämndes elva aspiranter till Kustuppsyningsmän efter att ha genomfört Kustbevakningens ettåriga grundutbildning samt sex månaders praktik till sjöss.

Systemutvecklare i Kustbevakningen

Johan Lundahl är systemutvecklaren som efter flera år i den privata sektorn sökte sig till Kustbevakningen. Att kunna göra skillnad och jobba för något positivt har varit ledord under hela Johans karriär och det var också en viktig anledning till varför han sökte sig till myndigheten.

Jurist i Kustbevakningen

Skeppsingenjörer, systemutvecklare, it-tekniker, ekonomer, jurister, handläggare. Alla som arbetar inom Kustbevakningen bär inte uniform. Inom myndigheten finns även många anställda som arbetar med att stödja den operativa verksamheten på ett eller annat sätt.