Joseron är en av fyra samtalsledare inom Kustbevakningen. Foto: Valdemar Lindekrantz

Allvarligt talat

Joseron arbetade som pastor i 12 år innan han började i Kustbevakningen. Idag är han samtalsledare och hjälper kollegor runt om i landet att bearbeta svåra händelser de varit med om.

Det hör till kustbevakningsyrket att utsättas för påfrestande situationer. Det kan handla om att komma först till olycksplats eller att upptäcka ett dödsfall.

– Efter en sådan händelse finns jag och tre andra samtalsledare tillgängliga för att hjälpa till att bearbeta vad som hänt. Vi har tystnadsplikt och för inga protokoll, säger Joseron.

Under ett avlastningssamtal får varje medarbetare komma till tals och berätta sin version av vad som hänt. Händelseförloppet återskapas ur olika perspektiv och en gemensam helhetsbild växer fram. Samtalsledaren lyssnar och hjälper till att skilja mellan det upplevda och det verkliga.

– I våra samtal lämnas inget åt fantasin, säger Joseron och betonar att samtalsledaren inte är psykolog, men arbetar efter psykologiska principer. Behövs ytterligare stöd finns det professionell hjälp att få inom företagshälsan.

Vad som upplevs vara påfrestande eller traumatiskt skiljer sig från person till person och förändras under livets gång. 

– Generellt sett är det alltid tufft när barn och unga är inblandade, säger Joseron.

Med sin långa erfarenhet av att leda samtal kring svåra situationer är Joserons tips för hur man pratar med någon som varit med om en svår händelse enkelt:

– Prata inte själv, utan lyssna och låt den som berättar sätta punkt.