Kustbevakningen planerar att rekrytera aspiranter under 2018. Foto: Kustbevakningen

Kustbevakningen planerar för nya aspiranter

Kustbevakningen planerar att rekrytera aspiranter under 2018 för anställning och utbildningsstart under januari 2019.

Är du intresserad av att arbeta i grupp tillsammans med dina arbetskamrater under flera dygn, göra en insats för säkrare och renare hav och är en trygg person som bevarar lugnet även i krissituationer? Då kanske yrket som kustbevakare passar dig.

Kustbevakningens grundutbildning består av tre till fyra terminer beroende på dina förkunskaper. Studierna bedrivs på helfart med obligatorisk schemalagd undervisning fem dagar i veckan. Huvuddelen av undervisningen är förlagd till Karlskrona.

Ansökningsprocessen kommer att påbörjas framåt sommaren och löpande information kommer att publiceras på vår hemsida. Preliminärt kommer 20 sökande att antas till grundutbildningen.

Läs mer om antagningskraven samt utbildningens upplägg och innehåll till höger.