20 aspiranter påbörjar sin utbildning i januari 2019. Foto: Valdemar Lindekrantz

Rekrytering av 20 nya aspiranter klar

Rekryteringen av nya kustbevakningsaspiranter är färdig. Efter en period med tester och intervjuer har 20 sökande antagits till Kustbevakningens grundutbildning i Karlskrona med utbildningsstart i januari 2019.

Kustbevakningens HR-enhet har lett arbetet med att rekrytera de nya medarbetarna. I årets ansökningsomgång sökte 305 personer till 20 platser.

– Vi glada över att så många sökt till utbildningen och att vi nu får in nya duktiga medarbetare till Kustbevakningen, säger Lisa Nyberg på HR-enheten.

I rekryteringsprocessen ingår förutom intervju också fysiska och praktiska tester: styrka, kondition, simning och manövreringsprov (att köra båt) samt en psykologisk bedömning, där Rekryteringsmyndigheten håller i de flesta av testerna.

Antalet sökande var något fler än vid förra årets rekrytering och andelen kvinnliga sökande fortsätter att långsamt stiga.

– Vi har de senaste åren sett en trend med fler kvinnliga sökande. Kustbevakningen har som mål att öka andelen kvinnor i kärnverksamheten till 25 procent till år 2025, säger Lisa Nyberg.

När nästa rekryteringsomgång genomförs har ännu inte bestämts.