Skarpt läge för Kustbevakningens aspiranter

Kustbevakningens aspiranter är nu ute på sin så kallade färdighetsvecka. Då är det fullt fokus på fartygsvisitation, tull -och gränskontroll samt lastsäkring/farligt godskontroll. Aspiranterna samverkar under veckan med andra myndigheter som tull och polis.

 − Under aspiranternas sista kursvecka innan examen handlar det om att omsätta teori till praktik, säger kursledare Emma Trosgård.

 Hittills har vi haft en händelserik vecka med flera beslag, id-handlingar som saknats och upptäckt av alkohol ombord på fartyg. Bland annat upptäcktes matsilver som misstänkt vara stulet på väg ut ur landet i samband med en kontroll på Öresundståget. Detta ärende är nu överlämnat till polisen. Under en intensiv vecka rör sig aspiranterna från Blekinge och ner till Skåne. Därmed får de känna på den bredd som Kustbevakningens verksamhet kräver såväl på land som till sjöss. Efter examen väntar sex månaders praktik på kuststationer runt om i Sverige för de 23 blivande kustbevakarna.