Kemikalier

Mängden kemikalier som fraktas till sjöss är stor. Eftersom kemikaliernas egenskaper och farorna med dessa skiljer sig mycket åt, är det viktigt att snabbt kunna hitta information om varje specifikt ämne.

Kustbevakningen använder en mängd olika informationskällor och verktyg för detta, och vissa av dem finns tillgängliga via länkarna på denna sida.