Oexploderad ammunition

Östersjön är troligen det hav i världen som har störst koncentration av minor, ammunition och kemiska stridsmedel på botten. Mycket härstammar från andra världskriget och många av dessa föremål är fortfarande farliga att komma i kontakt med. Även i västerhavet finns riskområden. Dessutom finns det oexploderad ammunition i en del sjöar och nedlagda gruvor runt om i landet.

Försvarsmakten, Kustbevakningen och Rikspolisstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att informera om farorna med oexploderad ammunition för att förebygga olyckor och skador på människor, egendom och miljö.

Bakgrunden var bland annat en incident 2005 då en fiskare fick upp en mina i trålen utanför Göteborg. I tron att det skulle vara lättare för myndigheterna att ta hand om den tog fiskaren minan till hamn vilket resulterade att stora delar av Göteborg fick spärras av.

Varje år inkommer mer än 30 larm om olika typer av fynd som hittas i havet. Det handlar om granater, sjunkbomber, minor, trålrullar, PET-flaskor med mera. Mörkertalet är okänt.

Korrekt agerande

  • Påträffar du ett riskföremål, vidrör det inte.
  • Kontakta JRCC (Joint Rescue Coordination Centre) på VHF kanal 16 eller ring SOS Alarm 112.
  • Får du av misstag ombord ett riskföremål, släpp tillbaka det i sjön, märk ut platsen med bojar, ta positionen och rapportera det inträffade.
  • Riskobjekt får aldrig tas med till tätort!

Dela

Varning oexploderat

Sfärisk mina på botten av Östersjön foto Försvarsmakten