En del av den europeiska gräns- och kustbevakningen

Kustbevakningen ingår i den europeiska gräns- och kustbevakningen. Foto: Kustbevakningen.

Den europeiska gränsförvaltningen är ett delat ansvar mellan den europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) och de olika ländernas myndigheter med ansvar för gränsförvaltning.

Kustbevakningen ingår i den europeiska gräns- och kustbevakningen, liksom alla medlemsstaternas nationella myndigheter med ansvar för gränsförvaltning. Skyldigheten att medverka i Europeiska unionens operativa samarbete för förvaltningen av Schengenområdets yttre gränser är en del av Kustbevakningens ordinarie uppdrag, vilket också framgår av 10a § förordningen med instruktion för Kustbevakningen.

Förordningen om den europeiska gräns- och kustbevakningen (EBCGF) gäller som lag i Sverige och ska därför tillämpas direkt av svenska myndigheter. Myndigheterna har ett ansvar för att planera sin verksamhet utifrån förordningens krav. Förordningen innebär bland annat att medlemsstaterna ska ställa teknisk utrustning och personal med efterfrågad kompetens till förfogande för gemensamma gränsoperationer. Förordningen innehåller även regler om situationsmedvetenhet, vilket innebär riskbedömningar, analyser och statistik över migrationsrörelser, gränspassager och gränsöverskridande brottslighet. I förordningen finns också bestämmelser om informationsutbyte (EUROSUR), riskanalyser samt olika utvärderingar och nationella kontaktpunkter.

Bland övriga myndigheter som på olika sätt berörs av den nya EBCGF och kan påverkas av kompletterande nationell reglering finns förutom Polismyndigheten och Kustbevakningen framförallt Kriminalvården, Tullverket och Migrationsverket.