Bli kustbevakare

Dykare

Trygg och initiativrik lagspelare – det kännetecknar en kustbevakare. Foto: Kustbevakningen

Är du intresserad av att arbeta i grupp tillsammans med dina arbetskamrater under flera dygn, göra en insats för säkrare och renare hav och är en trygg person som bevarar lugnet även i krissituationer? Då kanske yrket som kustbevakare passar dig.

Som kustbevakare måste du kunna behärska pressade och svåra situationer, samtidigt som du måste kunna finna tillfredsställelse i vardagliga rutiner under patruller till sjöss, på land eller i luften. Att vara lyhörd och visa engagemang och initiativförmåga är viktigt.

Att arbeta som kustbevakare är ett beredskapsjobb. Det innebär att intensiva arbetspass varvas med perioder då det ibland inte händer så mycket.

Ändrade krav för att antas till Kustbevakningens grundutbildning

Kustbevakningen tar bort de tidigare kraven på högskolestudier för att antas till grundutbildningen med terminsstart i augusti 2023. Kurserna ingår istället i grundutbildningen som därmed som längst blir 2,5 år med betald månadslön.

Varje termin startar en klass med 24 aspiranter grundbildningen i Karlskrona. Anledningen är att vi behöver öka vår förmåga i uppdragen, och rekryterar därför för att bli 150 fler medarbetare inom några år. 

Nästa antagningstillfälle sker i vår/sommar till kursstarten i januari 2024.

Alexandra på KBV 002 Triton

Pär, kustbevakare i Örnsköldsvik

Kontakt

Kustbevakningen Karlskrona

Växel: 0776-70 70 00

Fax: 0455-105 21

Box: 536

371 23 Karlskrona

Besöksadress: Stumholmen, Karlskrona