Bli kustbevakare

Dykare

Trygg och initiativrik lagspelare – det kännetecknar en kustbevakare. Foto: Kustbevakningen

Är du intresserad av att arbeta i grupp tillsammans med dina arbetskamrater under flera dygn, göra en insats för säkrare och renare hav och är en trygg person som bevarar lugnet även i krissituationer? Då kanske yrket som kustbevakare passar dig.

Som kustbevakare måste du kunna behärska pressade och svåra situationer, samtidigt som du måste kunna finna tillfredsställelse i vardagliga rutiner under patruller till sjöss, på land eller i luften. Att vara lyhörd och visa engagemang och initiativförmåga är viktigt.

Att arbeta som kustbevakare är ett beredskapsjobb. Det innebär att intensiva arbetspass varvas med perioder då det ibland inte händer så mycket.

Kustbevakningens grundutbildning

För att bli kustbevakare behöver du gå vår grundutbildning. Den är som längst 2,5 år med betald månadslön.

Varje termin startar en klass med 24 aspiranter grundbildningen i Karlskrona. 

Dela

Christine om sitt jobb som kustbevakare

Ulrik om sitt jobb på Kustbevakningen

Alexandra på KBV 002 Triton

Pär, kustbevakare i Örnsköldsvik

Kontakt

Kustbevakningen Karlskrona

Växel: 0776-70 70 00

Fax: 0455-105 21

Box: 536

371 23 Karlskrona

Besöksadress: Stumholmen, Karlskrona