Nyheter: Om oss

Kustbevakningens budgetunderlag överlämnat

Idag, den första mars 2017, lämnar Kustbevakningen över sitt budgetunderlag för åren 2018-2020 till regeringen. I underlaget framgår att verksamheten i nuläget bedrivs med ett underskott och att det kommer behövas ökade anslag framöver.

Uppdatering av Kustbevakningens nyhetsutskick

Du som får detta meddelande finns med på Kustbevakningens e-postlista för nyhetsutskick. Det är nu dags för den årliga uppdateringen av listan. Vill du fortfarande finnas kvar behöver du inte göra något. Ska din e-postadress däremot tas bort eller du vill komplettera med andra e-postadresser, skicka ett svar till: johnny.aberg@kustbevakningen.se

Normala värden i kontorsmiljön på Stumholmen

Utredningen av arbetsmiljön på Kustbevakningens kontor på Stumholmen i Karlskrona är nu avslutad. Ett stort antal mätningar har genomförts och normala värden i kontorsmiljön har uppmätts.

Kustbevakningen minns

Idag är det 10 år sedan olyckan med kustbevakningsflyget KBV 585 inträffade i Falsterbokanalen. Vi förlorade fyra kollegor i en händelse som inte får lov att ske. Under ett rutinuppdrag bröts en vinge av på flygplanet och den tragiska olyckan var ett faktum.

Gå till nyhetsarkivet