Vår verksamhet

Fartygsbrand utanför Vinga

Brandbekämpning till havs. Foto: Kustbevakningen

Vår verksamhet vilar på tre uppdrag: räddningstjänst, sjöövervakning och krisberedskap.

För att leverera enligt vårt uppdrag har vi utformat ett arbetssätt vi kallar kombinationstanken – det innebär att vi kombinerar vårt grunduppdrag att ha beredskap för miljöräddningstjänst med att självständigt och på uppdrag av andra myndigheter utföra olika insatser kopplat till räddningstjänst, sjöövervakning, brottsbekämpning och krisberedskap för att effektivt använda våra resurser och skapa mervärde för samhället. Detta arbetssätt präglar hela planeringen och genomförandet av verksamheten, liksom de enheter och kompetenser vi har för att utföra vårt jobb.