För dig på sjön

Barn i båt på ett stilla hav

Att skapa en trygg havsmiljö är en av Kustbevakningens uppgifter. Foto: Lieselotte Van Der Meijs, Johnér Bildbyrå

Vi på Kustbevakningen är måna om alla ska kunna vistas till sjöss på ett säkert sätt. För att minska antalet olyckor och skapa en trygg havsmiljö utför vi sjötrafikövervakning längs kusterna och i skärgårdarna.

Insatserna riktas främst mot sjöfylleri, fartöverträdelser, vårdslöshet i sjötrafik och lanternebrott.

Nyheter: För dig på sjön