För dig på sjön

Fritidsbåtar och vattenscooter

Att skapa en trygg havsmiljö är en av Kustbevakningens uppgifter. Foto: Lieselotte Van Der Meijs, Johnér Bildbyrå

Vi på Kustbevakningen är måna om alla ska kunna vistas till sjöss på ett säkert sätt. För att minska antalet olyckor och skapa en trygg havsmiljö utför vi sjötrafikövervakning längs kusterna och i skärgårdarna. Insatserna riktas främst mot sjöfylleri, fartöverträdelser, vårdslöshet i sjötrafik och lanternebrott. Du kan också själv bidra till att öka din säkerhet. På dessa sidor tipsar vi om hur, till exempel användning av flytväst, nykterhet på sjön, vad som gäller för att köra vattenskoter och om regelverk för sjötrafik.