Tillstånd fartyg

Sjökort

Det krävs tillstånd för att tillträda svenskt territorium. Foto: Kustbevakningen.

Kustbevakningen är mottagare av förhandsanmälningar från handelsfartyg som tillträder Sveriges sjöterritorium.

Samtliga ansökningar om tillstånd om tillträde (diplomatic clearance) som gäller för statsfartyg d.v.s. fartyg som ägs eller brukas av en stat t.ex. skolfartyg, forskningsfartyg eller fartyg som inte är örlogsfartyg skickas till Kustbevakningen.

När utländska statsfartyg ska delta i miljöräddningsinsatser eller vid övning av sådana insatser på svenskt sjöterritorium krävs särskilt tillstånd till tillträde. Kustbevakningen ansvarar för att ansökan om tillstånd om tillträde söks för fartyg som anmälts till Kustbevakningen.

Kustbevakningen beslutar i ärenden om tillstånd till marinvetenskaplig forskning inom Sveriges Exklusiva Ekonomiska Zon (EEZ). Om forskningsåtgärderna ska bedrivas av utländska medborgare i den svenska ekonomiska zonen krävs också tillstånd.