Vi öppnar för fler att söka till grundutbildningen

De tidigare kraven på högskolestudier tas bort.

Mer information