Vi öppnar för fler att söka till grundutbildningen

Högskolekurserna ingår nu i utbildningen för den som inte redan läst dem.

Mer information