Gasutsläppet i södra Östersjön – aktuellt läge

Tisdag: Läget vid det mindre utsläppet är oförändrat. Utsläppet pågår fortfarande och når på havsytan en area med en diameter av cirka tjugo meter.

Mer information