Att skapa en trygg havsmiljö är en av Kustbevakningens uppgifter

Vi är måna om att alla ska kunna vistas till sjöss på ett säkert sätt. Du kan också bidra!

Läs mer om säkerhet till sjöss

Nyheter från Kustbevakningen

RSS