Gasutsläppet i södra Östersjön – aktuellt läge

Båda utsläppen har minskat i omfattning. Det framgår av Kustbevakningens flygobservationer.

Mer information