Kustbevakningen och Sveriges ordförandeskap i EU

Kustbevakningens arbete med säkerhet berör flera rådsarbetsgrupper.

Läs mer