Fakta, fartyg och flyg

Flygplan flyger över fartyget KBV 003

Förutom fartyg och båtar används flyg för att till exempel upptäcka olja i havet. Fotograf: Claes Axståhl.

Kustbevakningen är en viktig samhällsresurs som med stolthet bidrar i arbetet att skydda såväl liv som miljö, både idag och för framtiden. Vi arbetar med räddningstjänst, sjöövervakning och är en del av samhällets krisberedskap i den maritima miljön.