Fakta och fartyg

Flygplan flyger över fartyget KBV 003

Förutom fartyg och båtar används flyg för att till exempel upptäcka olja i havet. Fotograf: Claes Axståhl.

Kustbevakningen är en viktig samhällsresurs som med stolthet bidrar i arbetet att skydda såväl liv som miljö, både idag och för framtiden. Vi arbetar med räddningstjänst, sjöövervakning och är en del av samhällets krisberedskap i den maritima miljön.

På dessa sidor hittar du historisk information och kort fakta samt länkar till bild- och filmarkiv. Film och bilder får användas för journalistiskt bruk i sammanhang där Kustbevakningens arbete beskrivs. Uppge Kustbevakningen som fotograf om inget annat anges.