Bärgningen av Marco Polo är påbörjad

Operation Marco Polo 231101 bärgning vid 9tiden

Under onsdag morgon har bärgningen av fartyget Marco Polo påbörjats och går enligt plan. Foto: Kustbevakningen

Under onsdag morgon har bärgningsarbetet av fartyget Marco Polo påbörjats och går enligt plan. Bogseringen utgår från den bogseringsplan som rederiets bärgningsbolag föreslagit och som Kustbevakningen och Transportstyrelsen godkände under gårdagen.

Kustbevakningen har flera enheter på plats för att ha beredskap ifall det skulle komma ut olja i samband vid bogsering. En mindre mängd olja har kommit ut under morgonen. Sjöfartsverket är på plats med lots och enheter från Sjöräddningssällskapet är tillgängliga på platsen.

Hur går bogseringen till?

  • Två bogserbåtar kopplas till fartyget, en i fören och en i aktern för att stabilisera fartyget.
  • Fartyget trycksätts för att hållas flott, det vill säga flytande från grundet.
  • När fartyget flyter bogseras Marco Polo ut på djupare vatten för att kunna ankras upp.
  • När ankringen är säkrad så utförs nya undersökningar av skrovet för att få en helhetsbild av hur skadorna ser ut. Det har inte varit möjligt att inspektera hela skrovet tidigare, då fartyget och skrovet stått på grund.
  • Fartyget bogseras in till Stillerydshamnen i Karlshamn. 

Det är inte Kustbevakningen som undersöker skrovet. Det gör bärgningsbolaget som är anlitat av rederiets försäkringsbolag. Dykningarna förväntas vara avklarade under onsdagseftermiddagen.

Kustbevakningen följer allt på nära håll och är redo med flera enheter för att kunna ta upp olja och minska spridning av eventuellt utsläpp. Sjöfartsverket ansvarar för lotsningen av Marco Polo in till hamnen.

Ändrad 1 november 2023 12:08

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.